Het Kroondebat

De deelnemers

Het kroondebat is een platform dat belangrijke maatschappelijke discussies faciliteert. Aan deze discussies wordt deelgenomen door verantwoordelijke personen uit een bepaalde sector deelnemen (bewindslieden, industriëlen, wetenschappers en visionairs). Zij geven onderleiding van een voorzitter daar hun opinie, reageren op stellingen en verdedigen standpunten.

De setting

Het debat vindt plaats in een kleine setting op een bijzondere locatie en is voor een beperkt publiek op uitnodiging toegankelijk. Het debat wordt voorgezeten door een ervaren voorzitter/moderator die kennis heeft van of betrokken is bij het thema/onderwerp. Hij zorgt ervoor dat alle deelnemers voldoende zendtijd krijgen en is in staat de zaal te betrekken bij de discussie.

De functie

De debatten behandelen per keer een actueel thema in de betreffende sector. Door het niveau van deelnemers positioneert het debat zich als het geweten van de sector.

Publiciteit en publicaties

Door de actualiteit en de diepgang die wordt bereikt tijdens de debatten lenen zij zich voor “achtergronden” in weekendbijlagen van landelijke kranten en vaktijdschriften van betreffende sectoren. Van het debat wordt een verslag gemaakt.