Disclaimer

Kroondebatten zijn bedoelt om discussies te voeren over actuele thema’s die het communicatievak direct of indirect raken. De organisatie zal altijd proberen rond een thema een zo gevarieerd mogelijke pallet aan personen en organisaties uit te nodigen teneinde de discussie zo interessant en representatief mogelijk te maken.

Gezien de beperkte omvang van het aantal deelnemers en de afhankelijkheid van genodigden om in te gaan op een uitnodiging, kan niet gegarandeerd worden dat altijd ‘alle partijen’ vertegenwoordigd zijn.

Aan de Kroondebatten nemen personen deel die het standpunt van hun organisatie vertegenwoordigen, of hun persoonlijke mening voor eigen verantwoodelijkheid tijdens het debat kunnen ventileren. De vrijheid dergelijke standpunten en meningen te uiten is onderdeel van het discussieprincipe. De organisatie hoeft het niet altijd eens te zijn met deze standpunten en meningen.

Bovenstaand betekent dat de organisatie van Kroondebat niet verantwoordelijk kan kan worden gehouden voor de aard van de discussies, uitspraken en publicaties.

Wel zal de organisatie maatregelen treffen indien uitlatingen door haar als ontoelaatbaar worden gezien en zal zij proberen te interveniëren als uitlatingen in de media onjuist zijn weergegeven.

Voor klachten over Kroondebatten kunt u mailen met info@kroondebat.nl